Menü
H-Cs: 08:00-16:30, P: 08:00-15:00
+36 52 425 794 +36-30 633 0073
4024 Debrecen, Batthyány u. 12.
info@forba.hu, forbamail@gmail.com

RÓLUNK


A Forba Oktatási és Felnőttképzési Központ-ICMM Kft. 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy szakemberei egyre magasabb szinten és elérhető áron indítsanak tanfolyamokat, képzéseket. Irodánk Debrecenben a Batthyány utca 12. szám alatt található. A jövőben az ország több nagyvárosában szervezünk képzéseket, tanfolyamokat és tréningeket mind egyéni, mind vállalati hallgatóink részére. Nekünk Ön a legfontosabb! Bármilyen kérdése van, bizalommal fordulhat hozzánk, munkatársainkhoz. Ha tanfolyamra szeretne jelentkezni, klikkeljen a JELENTKEZÉS-re, vagy személyesen az irodánkban is jelentkezhet.   

FORBA -ICMM KFT.

Oktatóink szakképzett a felnőttképzésben többéves gyakorlattal rendelkező elismert szakemberek. Igény szerint megfelelő létszám esetén kihelyezett tanfolyamokat, képzéseket is tartunk. Bármilyen jellegű tanfolyam, képzés illetve továbbképzés leszervezését és lebonyolítását vállaljuk, legyen szó cégekről, vállalatokról, magánszemélyekről. Tanfolyamaink között képesítő tanfolyamok, továbbképzések, számítástechnikai és nyelvi tanfolyamok, tréningek, vannak. Az oktatásokat jól felszerelt, klímatizált tantermekben, kellemes légkörben bonyolítjuk. A szakmai gyakorlati oktatások (pl.gyógyszertári szakasszisztens, dajka, ingatlanvagyon értékelő és közvetítő, ingatlanközvetítő, általános ápolási és egészségügyi asszisztens, manikűrös és körömdizájner, pedagógiai asszisztens) jól felszerelt tanműhelyekben vagy gyakorlati oktatási helyszíneken történnek.

Referenciáink, partnereink: Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Intézet (NMH SZFI), Szociális Gyermekvédelmi Főigazgatóság, Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI), Felnőttképzési Akkreditáló Testület (FAT), Egészségügyi Továbbképző Központ (ETI), Kenézy Kórház, Debreceni Orvos- és Egészségtudományi Centrum (DEOEC), Bükkvidéki Vendéglátóipari Zrt., Barhács és Társa Kft., Türr István Képző és Kutató Intézet, FAG, Nyíradonyi Vagyonkezelő, Széchenyi István Mezőgazdasági Szakképző Iskola, Povolny Ferenc Szakmunkásképző Intézet, DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye, FÜTI Omega Kft., Simonyi úti Óvoda, Debreceni Idősek és Csökkentlátók Otthona.

Klimatizált géptermünkben 25 számítógépből álló számítógépparkal rendelkezünk, amit folyamatosan fejlesztünk. Hallgatóink a számítógépeket, és az internetet ingyen használhatják.

Cégjegyzék szám: 0909017292
Nyilvántartási szám: E/2020/000179
Nyilvántartásba vételi szám: B/2020/000734

Minőségpolitikánk
Szervezetünk, a debreceni székhelyű ICMM Kft. legfőbb célja a színvonalas felnőttképzési tevékenység. Ezen belül társaságunk döntően a résztvevők munkaerőpiacon történő érvényesülését elősegítő szakmai képzésbe történő bekapcsolódást segítő felzárkóztató képzéseket kíván folytatni, elősegítve ezzel az általános foglalkoztatást, illetve a munkahelyek megtartását.
Jelen minőségpolitikai nyilatkozattal elkötelezzük magunkat arra, hogy
• tevékenységünk minőségbiztosítási rendszerét és a szakmai munka eredményességét folyamatosan mérjük és tökéletesítjük, felelősséget vállalva mind vezetői, mind munkavállalói szinten a rendszer működtetéséért és fejlesztéséért;
• a rendszer teljesítményét és a minőségcélok teljesülését rendszeresen értékeljük az intézmény vezetőségének bevonásával;
• a minőségpolitikában és a vezetőségi átvizsgálásban megfogalmazott célok megvalósításához rendelkezésre bocsátjuk a szükséges erőforrásokat;
• figyelembe vesszük és kielégítjük a képzésben részt vevők, a munkáltatók, a munkatársak és az oktatók felnőttképzéssel kapcsolatos igényeit, valamint az elégedettségmérésen és a helyesbítő tevékenységeken keresztül figyelembe vesszük és beépítjük a képzésben résztvevők véleményét a minőségbiztosítás megvalósításába.

Célunk megfelelni a hatályos jogszabályi és szakmai előírásoknak. Ennek előfeltétele az általunk biztosított tevékenységek szabályozott, ellenőrzött és felügyelt végrehajtása.
Stratégiánk ügyfeleink igényeinek és a kapcsolódó képzési szolgáltatásainknak legjobb minőségben történő kielégítése, olyan kompetenciák közvetítése, amelyek elsajátításával a résztvevők magas szinten képesek megfelelni a követelményeknek és a szakmai kihívásoknak.
Munkatársainktól és a tevékenységünkbe bevont partnereinktől elvárjuk a megkívánt minőségszint folyamatos biztosítását, valamint minőségjavulást eredményező intézkedések felvetését, megvitatását és végrehajtását. Minőségpolitikánk alapja az ügyfél elégedettsége, ezért rendszeresen felmérjük ügyfeleink elégedettségét és visszajelzéseik alapján folyamatosan fejlesztjük, javítjuk tevékenységünket. Az eredményességet jól képzett, elkötelezett munkatársakkal, megfelelő tárgyi és személyi feltételek biztosításával növeljük

Elsősorban székhelyünk vonzáskörzetében kívánunk az álláskeresők, munkavállalók és a vállalkozók számára lehetőséget nyújtani arra, hogy magas szakmai színvonalú képzés során sajátíthassanak el tanfolyamainkon a munkavállalást, továbbtanulást, illetve az önálló vállalkozást egyaránt segítő korszerű ismereteket. Minden feltételt biztosítunk ahhoz, hogy eredményesen elsajátíthassák a képzési programokban meghatározott elméleti és gyakorlati ismereteket, és a sikeres teljesítéssel megszerzett ismereteik, képességeik, illetve képesítésük segítse elő munkavállalásukat, eredményesebbé tegye munkájukat. Fentieken túl lehetővé kívánjuk tenni a hátrányos helyzetű rétegek felzárkózását is.
Képzési tematikánkat és módszereinket a központi követelmények, a résztvevők, illetve megrendelőink igényei, munkatársaink és oktatóink véleménye és tapasztalatai alapján határozzuk meg, és az érdekeltek igényeinek rendszeres figyelembe vételével fejlesztjük. Intézményünk vezetése, szervezeti egységei és valamennyi munkatársa elkötelezett és felelősséget érez a jogszabályokban meghatározott és a szakmailag elvárható minőségi követelmények kielégítése, valamint a képzési tevékenység folyamatos fejlesztése iránt. Ennek megvalósulása érdekében minőségbiztosítási rendszert működtetünk, melynek keretében minőségpolitikánkat, stratégiánkat és képzési tevékenységünket – külső és belső partnereink véleményét különösen figyelembe véve – folyamatosan figyelemmel kísérjük, rendszeresen felülvizsgáljuk, tényszerű adatok, visszajelzések alapján értékeljük, és tervszerűen fejlesztjük.


Felnőttképzést kiegészítő tevékenységeink:
Előzetes tudásszintfelmérés – Képzéseink résztvevőinek előzetesen meglévő tudását, kompetenciáit arésztvevő, illetve a megrendelő kérése felmérjük, és ahol lehetséges,figyelembe vesszük.
Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás – Célja, hogy a a szolgáltatást igénybe vevőket segítsük azelképzeléseinek, személyes előképzettségének, szakmai tapasztalatainak,és munkával kapcsolatos céljainak legmegfelelőbb képzés megtalálásában.
Képzés hatékonyságának növelése – Célja a közfoglalkoztatásból való kivezetés támogatása, a képzéshatékonyságának javítása, mely az együttműködés és motiváció, akonfliktuskezelés, valamint a tanulási technikák területeinekfejlesztésére terjed ki.
Munkavállalás elősegítése – Célja, hogy a szolgáltatást igénybe vevők felkészítést kapjanak a munkaerő-piacra való kijutáshoz.