Menü
H-Cs: 08:00-16:30, P: 08:00-15:00
+36 52 425 794 +36-30 633 0073
4024 Debrecen, Batthyány u. 12.
info@forba.hu
Nevelőszülő
Egészségügyi, szociális képzések
Nehézségi fok:
  • Online nem végezhető
  • kb. 5 hónap
  • Indulás:2020.08.28.
  • Helyszín:Debrecen
Az indulási időpont csak tájékoztató jellegű, a jelentkezés folyamatos.
A tanfolyam jellege:szakképesítő (OKJ 32 761 01)
Képzés engedély száma:E-000645/2014/A047
Képzéshez szükséges végzettség:alapfokú iskolai végzettség, foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálata *(a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 95. § szerint), pályaalkalmassági követelmények **(az 1997. évi XXXI. tv. 54. § és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 95. § szerint)
Képzés célja:A Nevelőszülő gyermekellátási alapfeladatokat lát el. Családjának személyi és tárgyi környezetét felkészíti a gyermek befogadására. Biztosítja a gyermek életkorának, fejlettségének és szükségleteinek megfelelő feltételeket, családi kapcsolatok ápolását. A Nevelőszülő gyermek érdekeire figyelemmel támogatja a gyermek vér szerinti családba történő visszagondozását, amennyiben a vérszerinti családba visszagondozás nem lehetséges, örökbefogadását. Elősegíti a nevelt gyermek felkészülését az önálló életre, személyes ügyeinek intézésére. Gyámsággal kapcsolatos feladatokat lát el a kormányhivatal kijelölése alapján. Dokumentációs feladatokat lát el. Különleges ellátási igényű és speciális ellátási igényű gyermekek szakszerű gondozását és nevelését is elláthatja.
Tantárgyak (Szakmai követelménymodulok):10557–12 Befogadott gyermek ellátásának alapfeladatai
10532–12 A családi környezet felkészítésének feladatai
10533–12 A gyermek képességeinek kibontakoztatása, az önálló életre való felkészítés feladatai
10534–12 A nevelőszülő gyámi és dokumentációs feladatai
10535–12 Különleges ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési feladatai
10536–12 Speciális ellátási igényű gyermekek gondozási, nevelési feladatai
11497–12 Foglalkoztatás I.
11499–12 Foglalkoztatás II.
11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság
A tanfolyam díja:135.000.- + vizsgadíj KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG A TANFOLYAM IDEJE ALATT
Vizsga:Gyakorlati vizsga: A záródolgozat bemutatása az értékelésben szereplő kérdések megválaszolásával, Írásbeli vizsga: A nevelőszülői tevékenység, Szóbeli vizsga: A szociális gondozás dilemmái.
Tanfolyami időpontok:"A" hétköznapi csoport: kedd-csütörtök 16:30-20:00
"B" hétvégi csoport: szombat 08:00- 14:00
Elhelyezkedési lehetőségek:A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakörök, foglalkozások: -Hivatásos nevelőszülő, -nevelőszülő.

* foglalkozás egészségügyi alkalmassági vizsgálata a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 95. § szerint:
95. § (1) *  A Gyvt. 54. § (1) bekezdés e) pontja szerinti egészségi állapot vizsgálatát a nevelőszülőnek jelentkező személy háziorvosa végzi. A háziorvosi véleménynek tartalmaznia kell, hogy a nevelőszülőnek jelentkező személy nem szenved-e *
a) a gyermek megfelelő ellátását is korlátozó testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosságban,
b) súlyos pszichotikus zavarban,
c) alkoholfüggőségben,
d) kábítószer-függőségben,
e) olyan betegségben, amely - akár időszakosan is - akadályozza a gyermekről való gondoskodást, illetve amely a gyermek egészségét veszélyezteti.
(2) *  Ha a nevelőszülői hálózat működtetője a nevelőszülői tevékenység ellátása, vagy a nevelőszülő háromévenkénti, illetve rendkívüli felülvizsgálata során az alkalmasság hiányát észleli, a nevelőszülőt orvosi, pszichológiai vizsgálaton való részvételre kötelezheti.
(3) *  A nevelőszülői hálózat működtetője környezettanulmányt készít annak megállapítása érdekében, hogy a nevelőszülőnek jelentkező személy körülményei alkalmasak-e a gyermek fogadására.
(4) *  A nevelőszülő háziorvosi véleménnyel igazolja a működtető felé, hogy a vele egy háztartásban élő személy egészségi állapota nem veszélyezteti az ellátandó gyermeket.
**pályaalkalmassági követelmények az 1997. évi XXXI. tv. 54. §:54/A. § *  (1) A nevelőszülő a saját kiskorú gyermekeit is beszámítva legfeljebb hat gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja. Ha a nevelőszülő saját kiskorú gyermekről háztartásában nem gondoskodik, akkor legfeljebb öt gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosíthatja.
(2) Ha a nevelőszülő vagy a speciális nevelőszülő speciális szükségletű gyermek teljes körű ellátását biztosítja, a működtetőnek az (1) bekezdés szerinti létszámot minden speciális szükségletű gyermek teljes körű ellátása esetén egy fővel kell csökkentenie.
(3) Ha a nevelőszülő vagy a különleges nevelőszülő egy vagy két fő különleges szükségletű gyermek teljes körű ellátását biztosítja, a működtetőnek az (1) bekezdés szerinti létszámot egy fővel kell csökkentenie. Ha a nevelőszülő, különleges nevelőszülő három vagy négy fő különleges szükségletű gyermek teljes körű ellátását biztosítja, a működtetőnek az (1) bekezdés szerinti létszámot két fővel kell csökkentenie.
(3a) *  Ha a nevelőszülő, a speciális nevelőszülő vagy a különleges nevelőszülő kettős szükségletű gyermek teljes körű ellátását biztosítja, a működtetőnek az (1) bekezdés szerinti létszámot minden kettős szükségletű gyermek teljes körű ellátása esetén egy fővel kell csökkentenie.
(4) *  Indokolt esetben, így különösen testvérek együttes elhelyezésénél, a nevelőszülő kérelmére vagy beleegyezésével az (1)-(3a) bekezdésben meghatározott gyermeklétszámtól el lehet térni. Az eltérés feltétele ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálat, nevelésbe vett gyermek esetén a gyermekvédelmi gyám hozzájárulása.
 és a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 95. § szerint: 95. § (1) *  A Gyvt. 54. § (1) bekezdés e) pontja szerinti egészségi állapot vizsgálatát a nevelőszülőnek jelentkező személy háziorvosa végzi. A háziorvosi véleménynek tartalmaznia kell, hogy a nevelőszülőnek jelentkező személy nem szenved-e *
a) a gyermek megfelelő ellátását is korlátozó testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosságban,
b) súlyos pszichotikus zavarban,
c) alkoholfüggőségben,
d) kábítószer-függőségben,
e) olyan betegségben, amely - akár időszakosan is - akadályozza a gyermekről való gondoskodást, illetve amely a gyermek egészségét veszélyezteti.
(2) *  Ha a nevelőszülői hálózat működtetője a nevelőszülői tevékenység ellátása, vagy a nevelőszülő háromévenkénti, illetve rendkívüli felülvizsgálata során az alkalmasság hiányát észleli, a nevelőszülőt orvosi, pszichológiai vizsgálaton való részvételre kötelezheti.
(3) *  A nevelőszülői hálózat működtetője környezettanulmányt készít annak megállapítása érdekében, hogy a nevelőszülőnek jelentkező személy körülményei alkalmasak-e a gyermek fogadására.
(4) *  A nevelőszülő háziorvosi véleménnyel igazolja a működtető felé, hogy a vele egy háztartásban élő személy egészségi állapota nem veszélyezteti az ellátandó gyermeket.

A képzés díja csak 135.000.- Ft + vizsgadíj, melyet akár kamatmentes részletekben is törleszthetsz! Illetve élhetsz még néhány % kedvezménnyel, ha
    -elvégeztél már nálunk egy tanfolyamot (10%),
    -GYED-en, GYES-en lévő kismama vagy (5%),
    -vidékiek részére (igazolás lakcímkártyával, 5%).

A Nevelőszülő tanfolyamon az elméleti illetve a gyakorlati órákat sokéves tapasztalattal rendelkező főiskolai és egyetemi végzettségű oktatóink végzik.

Az időpontok a hallgatók igénye szerint változtathatók.
Következő tanfolyam indulása:
"A" csoport: 2020. április 18.
"B" csoport: 2020. április 18.

Már most jelentkezz a Nevelőszülő tanfolyamunkra, hogy használható tudás birtokában, piacképes szakmát szerezhess.
Az előzetes tudás mérését a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.törvény (Fktv.) és egyéb vonatkozó jogszabály előírásai szerint biztosítjuk.
A sikeres vizsgát tett hallgatók államilag elismert, országos érvényű Nevelőszülő szakképesítésről szóló bizonyítványt kapnak. Idegen nyelvű EUROPASS nemzetközi bizonyítvány is igényelhető, amit a vizsgáztató cég állít ki.

Hívj most!

Érdeklődni lehet:
+36-30/633-0073; 06/52-425-794 ;
info@forba.hu;
forbamail@gmail.com

A KEDVEZMÉNYEK NEM ÖSSZEVONHATÓAK.

Jelentkezz a tanfolyamra