Menü
H-Cs: 08:00-16:30, P: 08:00-15:00
+36 52 425 794 +36-30 633 0073
4024 Debrecen, Batthyány u. 12.
info@forba.hu
Óvodai dajka
Online nem végezhető
kb. 3 hónap
Indulás:2018.11.24.
Helyszín:Debrecen
Óvodai dajka
Egészségügyi, szociális képzések
Az Óvodai dajka az óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a pedagógus irányításával végzi. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, az pedagógus irányításával szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett. A gyakorlati helyszínt ingyen biztosítjuk, csak a tanfolyamunkon résztvevőknek. A gyakorlati képzés ideje: Az óvoda munkarendje szerint, előre egyeztetett időpontokban.Gratulálunk a 2017 augusztusában végzett Óvodai dajka hallgatóinknak. A vizsga átlaga 4,8 lett. A tanfolyam végeztével hallgatóink nagy arányban tudtak elhelyezkedni. Sok sikert minden kedves hallgatónak.
Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam
Online nem végezhető
kb. 8-9 hónap
Indulás:2019.03.02.
Helyszín:Debrecen
Kisgyermekgondozó, -nevelő tanfolyam
Egészségügyi, szociális képzések
A bölcsődék, hallgatók és az oktatók visszajelzései alapján,mi egyedülállóan alapos, ténylegesen használható tudást adunk át a kisgyermekgondozó,- nevelő képzésünkön résztvevők számára a gyakorlati képzésünk során is. Ezt az is bizonyítja, hogy a tanfolyam végeztével nagyon sok hallgatónk elhelyezkedik.
Szociális gondozó és ápoló
Online nem végezhető
kb. 10 hónap
Indulás:2018.11.24.
Helyszín:Debrecen
Szociális gondozó és ápoló
Egészségügyi, szociális képzések
A szociális gondozó és ápoló szakember – elméleti és gyakorlati felkészültségük kiaknázásával – ápolási gondozási feladatokat lát el. Részt vesz az idősellátás szükségleteinek és erőforrásainak felmérésében; értelmezi az emberi szükségleteket és a szükséglet-kielégítés hiányait. Információkat szerez és tájékoztatást nyújt a szociális és egészségügyi ellátásokról, a jogérvényesítés és jogorvoslat lehetőségeiről. Értelmezi a szociális és egészségügyi ellátásokhoz való hozzájutás feltételeit, és a szolgáltatást igénybe vevőknek segítséget nyújt azok megszerzésében. Már most jelentkezzen! KAMATMENTES RÉSZLETFIZETÉSI LEHETŐSÉG A TANFOLYAM IDEJE ALATT
Gyógyszertári asszisztens
Online nem végezhető
kb. 11-12 hónap
Indulás:2018.12.08.
Helyszín:Debrecen
Gyógyszertári asszisztens
Egészségügyi, szociális képzések
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– laboratóriumi munkafolyamatokban segédkezni
– gyógyszerkészítésnél segédkezni
– a gyógyszerformákat önállóan kialakítani
– gyógyszertári ügyvitel és üzemviteli résztevékenységeket végezni
– az áru átvételének előkészítési folyamataiban részt venni
– gyógyszertári adminisztratív feladatokat végezni.
Egészségfejlesztési segítő
Online nem végezhető
kb. 4 hónap
Indulás:2018.12.08.
Helyszín:Debrecen
Egészségfejlesztési segítő
Egészségügyi, szociális képzések
Az egészségfejlesztési segítő képzés célja, hogy képes legyen az egészségügyi szolgálatokkal együttműködni, a lakosság egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését előmozdítani, és a különböző egészségfejlesztéshez kapcsolódó színtereken csapat munkában dolgozni. Munkája során kapcsolatot alakít ki és tart fenn a köznevelési intézményekkel és civil szervezetekkel. Munkáját szakmai irányítás mellett, a lakosság körében, elsődlegesen a családok mellett végzi.
Általános ápolási és egészségügyi asszisztens
Online nem végezhető
kb. 9-10 hónap
Indulás:2018.11.17.
Helyszín:Debrecen
Általános ápolási és egészségügyi asszisztens
Egészségügyi, szociális képzések
A szakképesítéssel rendelkező képes:
– munkatárssal, a beteggel és a hozzátartozójával szakmai kommunikációt folytatni
– a beteget és a hozzátartozóját a rendelésekkel kapcsolatban tájékoztatni
– a beteget felkészteni a vizsgálatokra, segíteni a vizsgálat előtt, alatt és után
– beavatkozásokhoz, vizsgálatokhoz előkészíteni
– a beavatkozások, vizsgálatok során közreműködni
– betegmegfigyelést végezni, kardinális tüneteket észlelni, dokumentálni
– a beteg állapotváltozására utaló jeleket felismerni
– sürgősségi eseteket felismerni, megkezdeni az ellátást, riasztani, segítséget hívni
– az alapápolási, gondozási és prevenciós folyamatokban részt venni
– a végzett orvosi,asszisztensi tevékenységet az egészségügyi dokumentációban rögzíteni, archiválni
– orvosi elrendelésre gyógyszerelésnél segédkezni
– az elrendelt diagnosztikai vizsgálatokat dokumentálni, vizsgálatkérő, kezelőlapokat kitölteni, diagnosztikai teszteket használni, értelmezni
– betegelőjegyzést, betegirányítást végezni
– mentőhívást, betegszállítást intézni, a kapcsolatos dokumentációt vezetni
– a járóbeteg ellátás, gondozás jelentéseit elkészíteni
– a szakrendelőben használatos eszközöket, műszereket megfelelő állapotban tartani
– az egyszer használatos és fogyóanyag igényt jelezni, pótlásról gondoskodni
– az ápolásban használt és a szakrendelőkben lévő műszereket, eszközöket tisztán, sterilen tartani, sterilizálásra előkészíteni, a nosocomialis survaillance tevékenységben részt venni
– biztonságos és higiénikus betegkörnyezetet teremteni
– veszélyes hulladékot kezelni, elszállításra előkészíteni, dokumentálni
– akadályozottsággal élő gyermekek és felnőttek ellátásában, gondozásában részt venni.
Gyermekotthoni asszisztens
Online nem végezhető
kb. 10 hónap
Indulás:2018.11.24.
Helyszín:Debrecen
Gyermekotthoni asszisztens
Egészségügyi, szociális képzések
Szociális problémák felismerése, feltárása. Szakmai etikai szabályok betartása, a szakmai értékek képviselete. Általános ismeretek speciális helyzetekben történő alkalmazása. Rendszerben való gondolkodás, gyakorlatias feladatértelmezés. Információk gyűjtése, információforrások kezelése. Különböző élethelyzetben élő emberek iránti empátia, tolerancia. Adekvát kommunikáció, nondirektív segítő beszélgetés. Olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveg megértése. A gyermekek motiválása. Segítőkész kapcsolatteremtés. Konfliktusmegoldás. Érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott munkavégzés. Az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használata. Gyermekjátékok és sportszerek használata. Informatikai és híradástechnikai eszközök használata. Különböző rendezvények, akciók szervezése.
Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató
Online nem végezhető
kb. 12 hónap
Indulás:2019.01.12.
Helyszín:Debrecen
Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató
Egészségügyi, szociális képzések
A pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató speciális ápolási feladatokat ellátó munkatárs, aki képes a mentális zavarokkal küzdő betegek szakszerű ellátására, kompetencia szintű állapotfelmérésre, betegvizsgálatra és megfigyelésre, valamint a pszichiátriai sürgősségi ellátást igénylő betegek ápolásának tervezésére és kivitelezésére.
A pszichiátriai szakápoló a megfelelő kommunikációs technikákat, probléma megoldási módszereket munkája közben a mindenkori helyzetnek megfelelően alkalmazni tudja. Aktívan részt vesz a komplex rehabilitációban annak tervezésében, amely a beteg/kliens intézeti felvételétől hazabocsátásáig tart. Alkalmazza és kivitelezi a korszerű szocioterápiás módszereket. Edukációt végez a mindenkori állapotjavulás elérése érdekében.
Gyógyszerkiadó szakasszisztens
Online nem végezhető
kb. 8 hónap
Indulás:2018.11.24.
Helyszín:Debrecen
Gyógyszerkiadó szakasszisztens
Egészségügyi, szociális képzések
A gyógyszerkiadó szakasszisztens gyógyszerész jelenlétében, önállóan látja el a vényköteles és a vény nélküli gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények és az egyéb, gyógyszertárban kiadható termékek kiadását, valamint ezzel kapcsolatos betegtájékoztatást, tanácsadást végez.
A gyógyszerkiadó szakasszisztens képes: – expediálásban részt venni, – önállóan végezni a gyógyszerellátással, gazdálkodással kapcsolatos egyes tevékenységeket.
Gyógymasszőr
Online nem végezhető
kb. 8 hónap
Indulás:2018.11.22.
Helyszín:Debrecen
Gyógymasszőr
Egészségügyi, szociális képzések
A gyógymasszőr egészségügyi intézményekben a szakorvos utasítására és felügyelete mellett, diagnózis alapján, gyógymasszázst, betegségspecifikus gyógymasszázst, nyirokmasszázst, passzív kimozgatást és reflexzóna masszázs. Csapatban dolgozva támogatja az orvos munkáját, együttműködik a gyógytornásszal, fizikoterápiás szakasszisztenssel a betegek (páciensek) gyógyulása, rehabilitációja és pihenése érdekében. Fürdőkben, wellness részlegeken fizikai közérzetjavító, frissítő masszázst nyújt, hidro– és balneoterápiás kezeléseket végez.
Nevelőszülő
Online nem végezhető
kb. 5 hónap
Indulás:2019.01.12.
Helyszín:Debrecen
Nevelőszülő
Egészségügyi, szociális képzések
A Nevelőszülő gyermekellátási alapfeladatokat lát el. Családjának személyi és tárgyi környezetét felkészíti a gyermek befogadására. Biztosítja a gyermekéletkorának, fejlettségének és szükségleteinek megfelelő feltételeket, családi kapcsolatok ápolását. A Nevelőszülő gyermek érdekeire figyelemmel támogatja a gyermek vér szerinti családba történő visszagondozását, amennyiben a vérszerinti családba visszagondozás nem lehetséges, örökbefogadását. Elősegíti a nevelt gyermek felkészülését az önálló életre, személyes ügyeinek intézésére. Gyámsággal kapcsolatos feladatokat lát el a kormányhivatal kijelölése alapján. Dokumentációs feladatokat lát el. Különleges ellátási igényű és speciális ellátási igényű gyermekek szakszerű gondozását és nevelését is elláthatja.